Grasz w Settlers online ale masz dość biurokracji związanej z zadaniami gildii ? U nas nie ma przymusu. Wykonujesz zadania gildii tylko w momencie gdy możesz. Nie prowadzimy żadnej biurokracji. Nie wyrzucamy za brak aktywności w zadaniach gildii. Po prostu gramy w Settles Naszą ulubioną grę dla rozrywki. Zapraszamy wszystkich.
Rekrutację otworzona przez AdsCenter