Był czas pokoju, nastała wojna.
Nie ważne kto wygra bitwę,
Ważne kto wygra wojnę!