Drodzy Gracze,

przed konserwacją, która odbyła się w dniu 04.03.2014, mechanizm odpowiedzialny za dodawanie nowych osadników nie działał tak,
jak powinien. W niektórych przypadkach osady były przeludnione (ilość osadników zamieszkujących osadę była większa, niż ilość dozwolona
przez limit populacji).

Podczas konserwacji została wprowadzona poprawka, która dostosowała ilość osadników w każdej osadzie. Jeśli osada była przeludniona, skrypt mógł zmodyfikować ilość bezrobotnych osadników, a jeśli to nie wystarczyło, mogła nastąpić także modyfikacja osadników pracujących. Jednostki militarne nie były modyfikowane, oznacza to, że jednostki wytrenowane w Koszarach nie były usuwane.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 • W mojej osadzie nie pojawiają się nowi osadnicy! Co robić?
  Sprawdź, czy ilość osadników zamieszkujących Twoją osadę nie jest wyższa, niż dostępny limit populacji. Oto przykład:


  Ilość oznaczona kolorem zielonym pokazuje obecny limit populacji.
  Ilość oznaczona kolorem czerwonym pokazuje ilość osadników obecnie zamieszkujących Twoją osadę.

  Ważna informacja:
  Jeśli ilość osadników przypisanych do Twojej osady (kolor czerwony) jest wyższa, niż limit populacji (kolor zielony),
  nowi osadnicy nie będą się pojawiać.

  Rozwiązanie:
  Ulepsz obecne lub/i wybuduj nowe domy dla osadników. Możesz także utracić część jednostek militarnych,
  aby ogólna ilość osadników w Twojej osadzie nie przewyższała limitu populacji (np. podczas przygody).
 • Dysponuję wolną powierzchnią mieszkalną, jednak nowi osadnicy po prostu znikają ("0 osadników")! Co robić?
  Jeśli pojawia się takie zachowanie, oznacza to, że ilość osadników w Twojej osadzie była zbyt wysoka (jeszcze przed konserwacją). Oznacza to również, że ilość bezrobotnych osadników nie była wystarczająca, by zrekompensować usuniętych osadników
  (tych, którzy przekraczali limit populacji), więc nastąpiła również modyfikacja osadników pracujących.

  W takiej sytuacji "nowi" osadnicy (dodawani wraz z upływem czasu lub za pomocą premii) będą automatycznie dodawani do grupy osadników pracujących, aby zastąpić pracujących osadników, którzy zostali usunięci. Bezrobotni osadnicy również zaczną się pojawiać, jednak dopiero wtedy, gdy powstała luka zostanie wypełniona i będzie dostępna wolna przestrzeń mieszkalna.

  Przykład:
  Limit populacji: 1000 osadników.
  Przed konserwacją: 950 jednostek militarnych, 100 osadników pracujących, 50 osadników bezrobotnych (łącznie: 1100).
  Po konserwacji: 950 jednostek militarnych, 50 osadników pracujących, 0 osadników bezrobotnych (łącznie: 1000).
  Co nastąpi dalej (przykład opisany powyżej)?
  Jeśli utracisz część jednostek militarnych (np. przygoda) lub ulepszysz istniejącą infrastrukturę (domy), nowi osadnicy
  nie będą trafiać do grupy bezrobotnych, zostaną oni dodani do grupy osadników pracujących. Proces ten będzie miał miejsce
  aż do momentu, gdy 50 pracujących osadników, którzy zostali usunięci podczas konserwacji, zostanie zrekompensowanych.
  Po zapełnieniu powstałej luki (w tym przypadku 50 osadników) i zapewnieniu powierzchni mieszkalnej, zaczną pojawiać się
  osadnicy bezrobotni.
  Rozwiązanie:
  Jeśli wylogujesz się z gry na około 30 minut i nikt nie odwiedzi Twojej wyspy, ten błąd wizualny powinien zostać naprawiony.

Miłej gry!
BB_xaar