Zapraszam do gidli od 36lv jest to gidlia stworzona dla odważnych i silnych .
1.Wniedziele handlujemy.
2.Pomagamy sobie na wzajem .
3.Nie bierzemy głubków nicponi tylko poważnych.