Gildia Magowie Feniksa z serwera Czarci GajPriorytetami dla nas są zadania gildyjne, wspólna pomoc oraz przyjacielski klimacik.
Wspólnie pracujemy nad rozwojem każdego gracza z osobna - pomagamy sobie w rozbudowie wyspy oraz w zadaniach gildyjnych i przygodach.
Oferujemy przyjacielską atmosferę. Możesz na czacie porozmawiać poważnie jak i pośmiać się.


Obecnie otworzyliśmy rekrutację!
Zapraszamy graczy do wspólnej zabawy.

Osobami do kontaktu są:
trenia
DRopCIo97