Osoby zainteresowane sprzedażą wieży wiedzmy proszę o kontakt dobrze zapłace