W dziale obowiązuje Regulamin Forum oraz Zasady Ogólne.
 1. Przed założeniem tematu należy upewnić się, że zostanie on rozpoczęty w odpowiednim podforum - Gra lub Forum.
  Warto pamiętać o sprawdzeniu czy pomysł nie został już zamieszczony, powtarzające się tematy będą usuwane.

 2. Nazwa tematu powinna jasno i zwięźle określać jakiego zagadnienia dotyczy pomysł czy też sugestia (np. Propozycja wydłużenia czasu produkcji desek iglastych).

 3. W jednym temacie mogą zostać zamieszczone pomysły dotyczące tylko jednego zagadnienia.
  Zamieszczając propozycję mówiącą o ulepszeniach handlu nie można dodać sugestii dotyczącej zmian w przebiegu bitwy.

 4. Każdy temat powinien zawierać opis proponowanych zmian (jeżeli jest to uzasadnione, można zamieścić np. schemat czy grafikę ilustrującą zagadnienie) oraz argumenty przemawiające za jego wprowadzeniem.
  Czym dokładniejszy opis i bardziej przekonywujące argumenty, tym większe szanse na wprowadzenie pomysłu w życie.

 5. Posty w danym wątku powinny wyrażać opinię użytkownika o danej propozycji, wszelkie rozmowy poboczne (tzw. off-topic) będą usuwane.

 6. Autor pomysłu powinien dbać o aktualizowanie pierwszego postu. Jeżeli w trakcie dyskusji początkowy pomysł ulegnie modyfikacjom, należy skorzystać z opcji edycji.
  Ułatwi to zapoznanie się z tematem użytkownikom, którzy dołączyli w późniejszym czasie.

 7. Zamieszczenie propozycji nie jest równoznaczne z możliwością jej wprowadzenia. Administracja zastrzega sobie prawo do wdrażania pomysłów i sugestii w formie innej niż zaproponowana przez użytkowników.

 8. Temat powinien zawierać ankietę złożoną z trzech możliwości wyboru: ZA, PRZECIW, OBOJĘTNE. Opis owych możliwości może odbiegać od zaproponowanego modelu, jednakże musi umożliwić jasne sprecyzowanie opinii o pomyśle/sugestii.

 9. Czas trwania ankiety powinien zostać ustawiony na nieokreślony (ankieta bezterminowa).