Ja za to odpiszę inaczej :) Dosyć długo jestem w gildii, nawet nie pamiętam ile. Nie ma handlu ani praktyk znanych od górali z gór Synaj, jak coś będziesz potrzebował sensownego z surowców zawsze...